Arduino Mega ADK Özellikleri
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

ARDUINO MEGA ADK

Arduino Mega ADK, Atmega2560 temelli bir mikrodenetleyici kartıdır. Mega ADK MAX3421e entegresi temelli USB host arayüzü ile android cihazlara bağlanabilir. Arduino Mega ADK üzerinde 54 adet dijital giriş/çıkış pini (15 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 16 analog giriş, 4 UART (donanımsal seri port), 16Mhz kristal, usb soketi, güç soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu bulunmaktadır.

Arduino Mega ADK kartı Arduino Mega 2560 temellidir. Mega 2560 ve Uno gibi USB-seri dönüştürücü olarak ATmega8U2 barındırır. Kart üzerinde mikrodenetleyicinin çalışması için gerekli olan her şey bulunmaktadır. USB kablosu üzerinden bilgisayara kolaylıkla bağlanabilir, adaptör veya pil ile çalıştırılabilir.

Arduino Mega ADK Arduino Mega ADK
Arduino Mega ADK ön yüz Arduino Mega ADK arka yüz

Arduino Mega ADK R2 (revision 2) 8U2 HWB çizgisini toprağa çeken bir dirence sahiptir. Böylece DFU mode kullanmak kolaylaşır. Arduino Mega ADK R3 (revision 3) ise şu ek özelliklere sahiptir;

1.0 pinout : AREF pininin yanına SDA ve SCL pinleri eklenmiştir. Reset pininin yanına iki yeni pin eklenmiştir. IOREF shield lerin karttan sağlanan voltaja adapte olmasını sağlar. İleride shield ler hem 5 V ile çalışan AVR kullanan kartlar ile hem de 3.3 V ile çalışan Arduino Due ile uyumlu olacaktır. İkinci pin ise herhangi bir yere bağlı değildir. İleride yapılacak geliştirmeler için eklenmiştir.

Daha güçlü reset devresi

Aşağıdaki resimde Arduino Mega ADK pinleri gösterilmektedir.

Mega 2560 pinleri

Arduino Mega ADK Teknik Özellikleri

Mikrodenetleyici : ATmega2560
Çalışma gerilimi : +5 V DC
Tavsiye edilen besleme gerilimi : 7 - 12 V DC
Besleme gerilimi limitleri : 6 - 20 V
Dijital giriş / çıkış pinleri : 54 tane (15 tanesi PWM çıkışını destekler)
Analog giriş pinleri : 16 tane
Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA
3,3 V pini için akım : 50 mA
Flash hafıza : 256 KB (8 KB bootloader için kullanılır)
SRAM : 8 KB
EEPROM : 4 KB
Saat frekansı : 16 MHz
USB Host Entegresi : MAX3421E
Boyutları : 101.6 mm x 53.4 mm
Ağırlık : 36 g

Arduino Mega 2560 kart şematiği (PDF)
Arduino Mega ADK Eagle dosyaları (ZIP)
ATmega2560 datasheet

Güç

Arduino Mega ADK bir USB kablosu ile bilgisayar bağlanarak çalıştırılabilir ya da harici bir güç kaynağından beslenebilir. Harici güç kaynağı bir AC-DC adaptör ya da bir pil / batarya olabilir. Adaptörün 2.1 mm jaklı ucunun merkezi pozitif olmalıdır ve Arduino Mega 2560 'ın power girişine takılmalıdır. Pil veya bataryanın uçları ise power konnektörünün GND ve Vin pinlerine bağlanmalıdır.

Arduino Mega ADK,
USB host özelliğine sahip olduğundan karta bağlanan android cihaz karttan akım çekecektir. Eğer, Arduino Mega ADK gücünü USB üzerinden alıyorsa, android cihaz ve kart için toplam akım 500 mA ile sınırlandırılır. Kartın üzerindeki 5 V regülatör 1500 mA kadar çıkış verebilir. Eğer Arduino Mega ADKharici güç kaynağından besleniyorsa Arduino Mega ADK ve android cihazın çektiği akım 750 mA'e kadar çıkabilir, 750 mA de karta bağlanan diğer giriş çıkış birimlerinin çekeceği düşünülürse bu durumda kartı 1.5A adaptör ile kullanmak daha uygun olacaktır. 

Arduino Mega ADK 6 V - 20 V aralığında bir harici güç kaynağı ile beslenebilir. Ancak 7 V altında bir besleme yapıldığında 5V pini 5 V tan daha düşük çıkış verebilir ve kart kararsız çalışabilir. 12 V üzerinde bir voltaj beslemesi yapılması durumunda ise regülatör fazla ısınabilir ve karta zarar verebilir. Bu nedenle tavsiye edilen besleme gerilimi 7 V - 12 V aralığındadır.

VIN : Arduino Mega ADK kartına harici bir güç kaynağı bağlandığında kullanılan voltaj girişidir.

5V : Bu pin Arduino kartındaki regülatörden 5 V çıkış sağlar. Kart DC power jakından (2 numaralı kısım) 7-12 V adaptör ile, USB jakından (1 numaralı kısım) 5 V ile ya da VIN pininden 7-12 V ile beslenebilir. 5V ve 3.3V pininden voltaj beslemesi regülatörü bertaraf eder ve karta zarar verir.

3.3V : Arduino kart üzerindeki regülatörden sağlanan 3,3V çıkışıdır. Maksimum 50 mA dir.

GND : Toprak pinidir.

IOREF : Arduino kartlar üzerindeki bu pin, mikrodenetleyicinin çalıştığı voltaj referansını sağlar. Uygun yapılandırılmış bir shield IOREF pin voltajını okuyabilir ve uygun güç kaynaklarını seçebilir ya da 3.3 V ve 5 V ile çalışmak için çıkışlarında gerilim dönüştürücülerini etkinleştirebilir.

Giriş ve Çıkışlar

Arduino Mega ADK üzerinde bulunan 54 tane dijital giriş / çıkış pininin tamamı, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonları ile giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir. Bu pinler 5 V ile çalışır. Her pin maksimum 40 mA çekebilir ya da sağlayabilir ve 20-50 KOhm dahili pull - up dirençleri vardır. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır:

Serial: 0 (RX) ve 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) ve 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) ve 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) ve 14 (TX) : Bu pinler TTL seri data almak (receive - RX) ve yaymak (transmit - TX) içindir. 0 ve 1 pinleri ayrıca ATmega16U2 USB-to-TTL Si çipinin ilgili pinlerine bağlıdır.

Harici kesmeler 2 (kesme 0), 3 (kesme 1), 18 (kesme 5), 19 (kesme 4), 20 (kesme 3) ve 21 (kesme 2) : Bu pinler bir kesmeyi tetiklemek için kullanılabilir.

PWM: 2 - 13 , 44 - 46 : Bu pinler analogWrite () fonksiyonu ile 8-bit PWM sinyali sağlar.

SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) : Bu pinler SPI kütüphanesi ile SPI haberleşmeyi sağlar.

LED 13 : Digital pin 13 e bağlı bir leddir. Pinin değeri High olduğunda yanar, Low olduğunda söner.

TWI : 20 SDA 21 SCL : Wire kütüphanesini kullanarak TWI haberleşmesini destekler. (Bu pinlerin yeri Arduino Duemilanove ve Diecimila kartlardaki ile aynı değildir.)

Analog Pinler : Arduino Mega ADK 16 tane analog girişinden her biri 10 bit çözünürlüğü destekler. Varsayılan ayarlarda topraktan 5 V a kadar ölçerler. Ancak, AREF pini ve analogReference() fonksiyonu kullanılarak üst limit ayarlanabilir.

USB Host, MAX3421E: MAX3421E ile ADK birbiri ile SPI portu üzerinden haberleşme sağlar. Bu yüzden aşağıdaki pinleri kullanır:

- Digital 7 (RST), 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK). Pin 7 Max3421E ile olan haberleşmede kullanıldığı için bu pini giriş veya çıkış olarak kullanılmamalıdır. 

- Dışarı verilmemiş pinler: PJ3 (GP_MAX), PJ6 (INT_MAX), PH7 (SS)

AREF : Analog girişler için referans voltajıdır. analogReference() fonksiyonu ile kullanılır.

RESET : Mikrodenetleyiciyi resetlemek içindir. Genellikle shield üzerine reset butonu eklemek için kullanılır.

Haberleşme

Arduino Mega ADK bir bilgisayar ile, başka bir Arduino ile ya da diğer mikrodenetleyiciler ile haberleşme için çeşitli imkanlar sunar. ATmega2560 mikrodenetleyicisi TTL (5V) seri haberleşme için 4 donanımsal UART'a sahiptir. Kart üzerindeki bir ATmega16U2 seri haberleşmeyi USB üzerinden kanalize eder ve bilgisayardaki yazılıma sanal bir com portu olarak görünür. 16U2 standart USB com sürücülerini kullanır ve harici sürücü gerektirmez. Ancak, Windows 'ta bir .inf dosyası gereklidir. Kart üzerindeki RX ve TX ledleri USB den seri çipe ve USB den bilgisayara veri giderken yanıp söner.

Arduino Mega ADK üzerinde donanımsal olarak 4 adet seri port bulunmaktadır. Ancak SoftwareSerial kütüphanesi ile bu sayı yazılımsal olarak arttırılabilir. 

Atmega2560 aynı şekilde I2C ve SPI portlarıda sağlamaktadır. Arduino bilgisayar programı ile gelen Wire kütüphanesi I2C kullanımını, SPI kütüphanesi de SPI haberleşmesini sağlamak için kullanılır.

MAX3421E tarafından sağlanan USB host arayüzü çeşitli cihazlar ile USB üzerinden bağlantı kurulmasını sağlar. Örneğin; çeşitli telefonlar ile etkileşim, Canon kameraların kontrolü, Wiimote ve PS3 gibi oyun konsollarının kumandaları, klavye ve mouse bağlantıları yapılabilir.

Programlama

Arduino Mega ADK
'yı programlamak için Arduino programını buradan indirmeniz gerekir. Programı indirip açtıktan sonra Tools > Board menüsünden Arduino Mega ADK seçiniz.

Arduino Mega 2560 üzerindeki ATmega2560 mikrodenetleyicisine önceden bir bootloader yüklenmiştir. Bu bootloader sayesinde Arduino 'yu programlamanız için harici bir programlayıcı donanımına ihtiyacınız olmaz. Orjinal STK500 programını kullanarak haberleşir.

Ayrıca Arduino ISP kullanarak Arduino 'nun bootloader 'ını devre dışı bırakabilir ve mikrodenetleyiciyi ICSP (In Circuit Serial Programming) pini üzerinden programlayabilirsiniz.

USB Aşırı Akım Koruması

Arduino Mega ADK, bilgisayarınızın USB portunu aşırı akım ve kısa devreden koruyan resetlenebilir bir çoklu sigortası bulunur. Çoğu bilgilsayarın portlar için kendi korumaları olmasına rağmen bu sigorta ekstra bir koruma katmanı sağlar. Eğer USB portuna 500 mA den fazla bir yük binerse, sigorta otomatik olarak bağlantıyı kısa devre veya aşırı akım durumu ortadan kalkana dek keser.

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik