Arduino Due Özellikleri
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

ARDUINO DUE

Arduino Due Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU içeren bir Arduino kartıdır. Arduino Due, Arduino 'nun 32 bitlik ARM destekli geliştirilmiş ilk kartıdır.

Arduino Due Arduino Due
Arduino Due ön yüz Arduino Due arka yüz

Arduino Due, 54 dijital giriş/çıkış pinine (12'si PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 12 analog girişe, 4 URT (seri donanım), 84 Mhz'lik saate, USB-OTG uyumlu bağlantıya, 2 DAC (dijitalden analoğa), 2 TWI, güç fişine, SPI başlığına, JTAG başlığına, reset ve silme butonuna sahiptir.

Diğer Arduino kartlarından farklı olarak, Arduino Due 3.3 V ile çalışır. 5V gibi yüksek voltajlarda giriş/çıkış pinleriniz zarar görebilir.

Aşağıdaki resimde Arduino Due 'nin pinleri gösterilmektedir.

Arduino Due pinleri

Arduino Due Teknik Özellikleri

Mikrodenetleyici : AT91SAM3X8E
Çalışma gerilimi : +3,3 V DC
Tavsiye edilen besleme gerilimi : 7 - 12 V DC
Besleme gerilimi limitleri : 6 - 20 V
Dijital giriş / çıkış pinleri : 54 tane
PWM çıkışları : 12 tane
Analog giriş pinleri : 12 tane
Analog çıkış pinleri : 2 tane
Bütün I/O Üstündeki Toplam DC Çıkış Akımı: 130 mA
3,3 V’luk Pinler için DC Akımı: 800 mA 800 mA
5 V’luk Pinler için DC Akımı: 800 mA
Flash Bellek: 512 KB (tamamı kullanıcı uygulamaları tarafından erişilebilir.)
SRAM: 96 kb (iki parça: 64 KB ve 32 KB)
Saat frekansı : 84 MHz
Boyutlat : 101,52 mm x 53,3 mm
Ağırlık : 36 g

Arduino Due kart şematiği
Arduino Due Eagle dosyaları
AT91SAM3X8E datasheet

Güç

Arduino Due bir USB kablosu ile bilgisayar bağlanarak çalıştırılabilir ya da harici bir güç kaynağından beslenebilir. Harici güç kaynağı bir AC-DC adaptör ya da bir pil / batarya olabilir. Adaptörün 2.1 mm jaklı ucunun merkezi pozitif olmalıdır ve Arduino Leonardo 'nun power girişine takılmalıdır. Pil veya bataryanın uçları ise power konnektörünün GND ve Vin pinlerine bağlanmalıdır.

Arduino Due 6 V - 20 V aralığında bir harici güç kaynağı ile beslenebilir. Ancak 7 V altında bir besleme yapıldığında 5V pini 5 V tan daha düşük çıkış verebilir ve kart kararsız çalışabilir. 12 V üzerinde bir voltaj beslemesi yapılması durumunda ise regülatör fazla ısınabilir ve karta zarar verebilir. Bu nedenle tavsiye edilen besleme gerilimi 7 V - 12 V aralığındadır.

VIN : Arduino Due kartına harici bir güç kaynağı bağlandığında kullanılan voltaj girişidir.

5V : Bu pin Arduino kartındaki regülatörden 5 V çıkış sağlar. Kart DC power jakından 7-12 V adaptör ile, USB jakından 5 V ile ya da VIN pininden 7-12 V ile beslenebilir. 5V ve 3.3V pininden voltaj beslemesi regülatörü bertaraf eder ve karta zarar verir.

3.3V : Arduino kart üzerindeki regülatörden sağlanan 3,3V çıkışıdır. Maksimum akım 800 mA dir. bu regülatör ayrıca SAM3X mikrodenetleyicisine güç sağlar.

GND : Toprak pinidir.

IOREF : Arduino kartlar üzerindeki bu pin, mikrodenetleyicinin çalıştığı voltaj referansını sağlar. Kartın giriş / çıkış pinlerinin çalıştığı voltajdır.

Giriş ve Çıkışlar

Dijital I / O pinleri (0 - 53 ) Arduino Due 'de bulunan 54 tane dijital giriş / çıkış pininin tamamı, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonları ile giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir. Bu pinler 3,3 V ile çalışır. Pinler 3 mA - 15 mA aralığında (source) akım sağlayabilir ya da 6 mA - 9 mA aralığında (sink) akım çekebilir. Pinlerin 100 KOhm dahili pull - up dirençleri vardır. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır.

Serial: 0 (RX) ve 1 (TX), Serial 1: 19 (RX) ve 18 (TX), Serial 2: 17 (RX) ve 16 (TX), Serial 3: 15 (RX) ve 14 (TX) : Bu pinler, seri haberleşme ile TTL seri data(3,3 V seviyesinde) almak (receive - RX) ve yaymak (transmit - TX) içindir.

PWM (2 - 13) : Bu pinler analogWrite () fonksiyonu ile 8-bit PWM sinyali sağlar. PWM 'in çözünürlüğü analogWriteResolution() fonksiyonu ile değiştirilebilir.

SPI (SPI header)(Diğer kartlarda ICSP header) : Bu pinler SPI kütüphanesi ile SPI haberleşmeyi sağlar. Arduino Due 'de SPI pinleri Uno, Leonardo ve Mega kartları ile uyumludur. SPI pinleri sadece diğer SPI aygıtları ile haberleşmek içindir, kart üzerindeki SAM3X mikrodenetleyiciyi devre içi seri programlama ( In Circuit Serial Programming) tekniği ile programlamak için kullanılamaz.

CAN (CANRX and CANTX) : Bu pinler CAN haberleşme protokolünü destekleyen pinlerdir.

LED 13 : Dijital pin 13 e bağlı bir leddir. Pinin değeri High olduğunda yanar, Low olduğunda söner.

TWI 1: 20 (SDA) ve 21 (SCL), TWI 2: SDA1 ve SCL1. Bu pinler CAN haberleşme protokolünü destekleyen pinlerdir. SDA1 ve SCL1 Wire library tarafından desteklenen Wire1 sınıfı ile kontrol edilebilir. SDA ve SCL pinlerinin iç pull-up dirençleri varken, SDA1 ve SCL1 pinlerinin yoktur.

Analog girişler (A0 - A11) : Arduino Due 'nin 12 tane analog girişi vardı ve bunların her biri aynı zamanda dijital giriş/çıkış olarak kullanılabilir. Varsayılan ayarlarda diğer Arduino kartları ile uyumlu olması için, her bir analog girişi 10 bitlik çözünürlüğü destekler. Çözünürlük analogWriteResolution() fonksiyonu ile değiştirilebilir. Arduino Due 'nin analog pinleri topraktan 3,3 V a kadar ölçerler. Pin üzerinden 3,3 V tan daha yüksek bir değer uygulanması Due 'nin SAM3X mikrodenetleyicisine zarar verir. analogReference()fonksiyonu kullanılarak üst limit ayarlanabilir.

AREF pini bir direnç köprüsü ile SAM3X 'in analog referans pinine bağlıdır. AREF pinini kullanabilmek için BR1 direnci kart üzerinden sökülmelidir.

DAC1 ve DAC2Bu pinler analogWrite() fonksiyonu ile 12 bit çözünürlükte (4096 seviyesinde) doğru analog çıkışları sağlar. Audio kütüphanesi ile audio çıkış üretmek için kullanılabilir.

AREF : Analog girişler için referans voltajıdır. analogReference() fonksiyonu ile kullanılır.

RESET : Mikrodenetleyiciyi resetlemek içindir. Genellikle shield üzerine reset butonu eklemek için kullanılır.

Haberleşme

Arduino Due bir bilgisayar ile, başka bir Arduino ile ya da diğer mikrodenetleyiciler ya da telefonlar, tabletler, kameralar gibi çeşitli aletler ile haberleşme için çeşitli imkanlar sunar. SAM3X mikrodenetleyici TTL (3,3 V) seri haberleşme için bir donanımsal UART ve 3 donanımsal USART sağlar.

Kart üzerindeki bir ATmega16U2 seri haberleşmeyi USB üzerinden kanalize eder ve bilgisayardaki yazılıma sanal bir com portu olarak görünür. ATmega16U2 aynı zaman SAM3X in donanımsal UART 'ına bağlıdır. RX0 ve TX0 pinleri, kart üzerindeki ATmega16U2 mikrodenetleyicinin programlanabilmesi için Serial - to - USB haberleşme sağlar.

Native port (Yerel port), SAM3X 'e bağlıdır. USB üzerinden seri (CDC) haberleşmeye izin verir. Bu, seri monitöre ya da bilgisayarınızdaki uygulamalara seri bağlantı sağlar. Bu özellik aynı zaman Due 'nin bilgisayarınıza bağlı bir mouse ya da klavyeyi taklit edebilmesine imkan tanır.

Native port aynı zamanda fare, klavye ve akıllı telefonlar gibi bağlı çevre birimleri için bir USB host olarak hareket edebilir.

SAM3X aynı zamanda I2C (TWI) ve SPI haberleşmelerini de destekler.

Programlama

Arduino Due 'yi programlamak için Arduino programını buradan indirmeniz gerekir.

SAM3X için yükleme eskizleri diğer Arduino kartlardaki AVR mikrodenetleyicilerden farklıdır, çünkü flash belleğin yeniden programlanmadan önce silinmesi gerekir. Yükleme SAM3X üzerindeki ROM tarafından gerçekleştirilir, bu da sadece Flash bellek boşaltığında çalışır.

USB portlarının her ikisi de programlama için kullanılabilir olsa da, çipin silme işleminin biçimi nedeniyle Programlama portunun (Programming port) kullanılması önerilir.

Arduino Due USB girişleri

USB Aşırı Akım Koruması

Arduino Due, bilgisayarınızın USB portunu aşırı akım ve kısa devreden koruyan resetlenebilir bir çoklu sigortası bulunur. Çoğu bilgilsayarın portlar için kendi korumaları olmasına rağmen bu sigorta ekstra bir koruma katmanı sağlar. Eğer USB portuna 500 mA den fazla bir yük binerse, sigorta otomatik olarak bağlantıyı kısa devre veya aşırı akım durumu ortadan kalkana dek keser.

Shield Uyumu

Arduino Due, Uno , Diecimila veya Duemilanove için tasarlanmış shieldler ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Dijital pinleri 0 - 13 ( ve komşu Aref ve GND pinleri ), analog girişler 0 - 5 , güç başlığı ve " ICSP " (SPI) başlık eşdeğer yerlerde konumlandırılmıştır. Buna ek olarak , ana UART ( seri port) aynı pinlerin ( 0 ve 1 ) üzerinde yer almaktadır . Due 'de 20 ve 21 pinlerinde yer alan I2C nin Duemilanove / Diecimila 'da aynı yerde bulunmadığına( analog girişler 4 ve 5) dikkat ediniz.

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik