Pic Mikrodenetleyiciler, Pic16F877 Bacak Yapısı, Pic16F877 Özellikleri, Pin Diyagramı
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

PIC16F877 MİKRODENETLEYİCİSİ

PIC16F877 MikrodenetleyicisiBacak Yapısı

PIC16F877 'nin 40 pininden 33 tanesi I/O ( input/output - giriş/çıkış ) pinleridir. PIC16F877; 6 bitlik A portu, her biri 8 bitlik B,C ve D portları ve 3 bitlik E portu olmak üzere 5 porta sahiptir. I/O pinlerinin gerekli konfigürasyonlar yapılarak başka amaçlarla kullanılması da mümkündür.

PIC16F877 Pin diagram

Temel Özellikleri

*İşlem hızı DC-20 MHz dir. (bir komut DC-200 ns hızında çalışmaktadır.)
*Dallanma komutları iki çevrim (cycle) sürede, bunların dışındaki komutlar ise bir çevrimlik sürede
uygulanır.
*8 Kword Flash ROM programlama belleği (EEPROM özellikli program belleği), 368 Byte kullanıcı RAM belleği ve 256 Byte EEPROM belleği olmak üzere üç adet bellek bloğu vardır.
*8 Kword 'lük Flash ROM programlama belleği 1000000 kez programlanabilir.
*CPU azaltılmış komut setine sahiptir.
*Statik RAM üzerinde 32 adet özel işlem kaydedicisi (SFR - Special Function Register) vardır.
*RISC temeline dayanır.
*CPU azaltılmış komut setine sahiptir.
*Öğrenilecek gereken her biri 14 bitlik 35 komut vardır.
*Pin çıkışları PIC 16C73B/74B/76 ve 77 ile uyumludur.
* 8 bitlik veri yolu (databus) vardır.
*14 kaynaktan kesme yapabilir.
*PIC16F877 dolaylı ve göreceli adresleme yapabilme özelliğine sahiptir.
*CMOSFlash EEPROM teknoloji ile düşük güçle yüksek hıza erişebilir.
*Enerji verildiğinde sistemi resetleme özelliği (Power-on Reset),
*Power-up zamanlayıcı (Power-up Timer)
*Osilatör başlatma zamanlayıcısı (Osilatör Start-up Timer)
*Özel tip zamanlayıcı (Watch-dog Timer), devre içi RC osilatör
*Hata ayıklamada kullanılanabilecek modül (devre içi Debugger)
*Seçimli osilatör özellikleri
*Statik tasarım
*Enerji tasarrufu sağlayan uyku modu ( Sleep Mode) özelliği vardır.
*Programla kod güvenliği sağlanabilir.
*Düşük gerilimli programalama özelliğine sahiptir.
*Sadece 5 V giriş ile devre içi seri programlanabilir.
*2 pinle programlanabilir.
*Program belleğine okuma/yazma özelliği ile erişilebilir.
*2,0 V ile 5,0 V arasında değişen geniş işletim aralığına sahiptir.
*Kaynak akımı 25 mA dir.
*Geniş sıcaklık aralığında ve düşük güçle çalışabilir.
*Devre içi iki pin ile hata ayıklama özelliği vardır.

Çevresel Özellikleri

*TMR0: 8 bitlik zamanlayıcı, 8 bit önbölücülü
*TMR1: Önbölücülü, 16 bit zamanlayıcı, uyuma modundayken dış kristal
zamanlayıcıdan kontrolü arttırılabilir.
*TMR2: 8 bitlik zamanlayıcı, hem önbölücü hem de sonbölücü sabiti
*İki Capture / Compare / PWM modülü
*10 bit çok kanallı A/D çevirici
*Senkron seri port (SSP), SPI (Master mod) ve I 2 C (Master Slave) ile birlikte
*Paralel Slave Port, 8 bit genişlikte ve dış RD, WR, CS kontrolleri
*USART/SCI, 9 bit adres yakalamalı
*BOR Reset (Brown Out Reset) özelliği

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.

Yazının devamı için tıklayınız

robotik