Pic Mikrodenetleyici Özellikleri
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

Robot Projeleri
Robot Kitleri
Robot Devreleri
Robot Malzemeleri
Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi
PIC MİKRODENETLEYİCİLER

Microchip firmasının ürettiği , adını Peripheral Interface Controller (çevresel ünite denetleme arabirimi) ifadesinden alan PIC , giriş - çıkış (input - output I/O) işlemlerini çok hızlı gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmış bir chip 'tir.

PIC mikrodenetleyiciler hızlı çalışmaları amacıyla RISC (Reduced Instruction Set Computing) işlemci olarak tasarlanmışlardır. Yani bu mikrodenetleyicilerde komut sayısı oldukça azdır. Komutlar tek bir çevrimde işlendiğinden mikrodenetleyicinin hızı artmaktadır. PIC16 mikrodenetleyicilerde " goto " ve "call " gibi yönlendirme komutları dışındaki tüm komutlar tek çevrimde işlenir.

PIC mikrodenetleyicilerin mimarisinde Harvard mimarisi kullanılmıştır. Harvard mimarisinde program ve veri saklama bellekleri birbirlerinden ayrı yapıdadır. Bu durum, program ve veri saklamak için aynı yapıyı kullanan Von Neumann mimarisindeki mikrodenetleyicilere göre biraz daha pahalı olmaları anlamına gelse de , zamanla teknolojideki gelişmeler bu fiyat farkını ortadan kaldırmaktadır. Veri belleğinde kullanılan statik RAM, program belleğinde kullanılan flash belleğe kıyasla oldukça hızlıdr. Bu nedenle Harvard mimarisindeki mikrodenetleyiciler çok daha hızlıdır.

PIC Mikrodenetleyicilerin Sahip Oldukları Bellek Çeşitleri

EPROM ( Erasable Programmable Memory ) :
EPROM belleğe elektrik sinyali ile kayıt yaptırılır. Yüklenmiş programı silip değiştirmek için EPROM silici cihazlar ile mor ötesi ışığa maruz bırakılır.

EEPROG ( Electrically Erasable Programmable Memory ) :
Microchip firmasının FLASH bellek olarak da adlandırdığı bu bellek tipinin EPROM bellekten farklı olan tarafı elektrik sinyali ile hızlı bir şekilde silme işlemi yapabilmesidir.

ROM ( Read Only Memory ) :
Bu bellek sadece bir kere fabrikasyon sırasında yazılabilirler. Maliyeti çok düşük olmasına karşın bu chip 'lerin kötü tarafı üretim sonrasında programda tespit edilecek olan tek bir hatanın tüm chip 'lerin atılmasına neden olabilmesidir.

Neden PIC mikrodenetleyici (entegre) tercih ediliyor?

* Geniş bir kitle tarafından kullanıldığı için PIC programlama ile ilgili üretilen yazılım ve donanım çok fazladır ve kolay bulunur.
* Türkiye 'de kolayca ve düşük maliyetle elde edilebilir.
* Basit elektronik devre elemanları kullanılarak hazırlanabilen donanımlar ile ( programlama kartları ) programlanabilir.
* Gerektirdiği reset , clock sinyali ve güç devreleri çok basittir.
* Çok fazla kullanıcı olduğundan internet sayesinde örnek program ve projeler incelenebilir.

PIC Mikrodenetleyici Aileleri

Microchip, mikrodenetleyici komut setlerini, bellek yapılarını ( Flash / OTP ), pin sayılarını göz önüne alarak PIC mikrodenetleyicileri beş aileye ayırmıştır.

PIC12CXXX / PIC12FXXX Ailesi

8 pinli DIP veya yüzey montajı paketlerinde üretilen mikrodenetleyicilerden oluşan bu ailede, 12 ve 14 bit uzunlukta komut setine sahip değişik entegreler mevcuttur. 2,5 V gerilim ile çalışabilme özellikleri, kesme özellikleri, A / D çevirici özellikleri, flash, ROM veya OTP özellikleri, EEPROM veri belleği özelliklerinden dolayı düşük maliyetleri ile küçük uygulamalarda sıklıkla kullanılan mikrodenetleyicilerdir.

PIC16C5X Ailesi

Bu ailedeki mikrodenetleyiciler en hesaplı PIC mikrodenetleyicilerdir. 12 bitlik komut setine sahiptir ve oldukça kısıtlı özellikleri vardır. En büyük özellikleri ucuz olmaları ve 2 V kadar düşük gerilimlerde çalışabilmeleridir.

PIC16CXXX / PIC16FXXX Ailesi

PIC16CXXX / PIC16FXXX ailesindeki mikrodenetleyiciler en yaygın kullanılan PIC mikrodenetleyicilerdir.

PIC16FXXX

En önemli özellikleri arasında seri haberleşme, A / D çevrim, PWM, analog karşılaştırıcı, zamanlayıcılar, 8 kesmeye imkan vermeleri sayılabilir. 18 pin,den 68 pine kadar çok sayıda değişik kılıfta ve farklı özellikte mikrodenetleyiciler bu ailedendir.

PIC17CXXX Ailesi


Microchip 'in tek 16 bit komut setine sahip 8 bit 'lik mikrodenetleyicisidir. Sadece OTP ve ROM bellekli olarak üretilmiştir ve PIC18FXXX serisi mirodenetleyicilerin üretilmesi ile popülerliğini yitirmiştir.

PIC18FXXX Ailesi

PIC18FXXX ailesi 16 bit 'lik komut seti, yüksek çalışma hızı, A / D çevrim, PWM, zamanlayıcılar, 32 kesmeye imkan vermesi, CAN birimi, RS232 arabirimi, USB arabirimi, seri ve paralel haberleşme protokolleri ile Microchip PIC serisi içinde en güçlü PIC mikrodenetleyici ailesidir.

PIC18FXXX Ailesi

Bu çevresel arabirimler dışarıdan bağlanacak olan donanım miktarını minimum seviyeye çeker. 64 K ya kadar uzanan büyük program belleği ve 1 K byte 'lık RAM belleği ile çok gelişmiş uygulamalara imkan verir.

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik