Pic Mikrodenetleyiciler, Pic16F877 Konfigürasyon Bitleri, Pic16F877 Bellek Yönetimi
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

PIC16F877 MİKRODENETLEYİCİSİ

PIC16F877 MikrodenetleyicisiPIC16F877 Konfigürasyon Bitleri ve İşlevleri:

* Power-on reset (POR)
* Power-up timer (PWRTE)
* Osilatör start-up timer
* BOR (Brown Out Reset)
* Yonga içindeki bir RC osilatör devresi ile belirli bir frekansta çalışması denetlenenWDT (Watch Dog Timer) birimi
* Kesmeler
* Kod koruma güvenliği
* Id yerleşimleri
* Güç harcamasının azaltılması istendiği durumlar için uyku (sleep) modu
* İsteğe bağlı osilatör seçenekleri: RC/ XT/ HS/ LS
* Devre içi seri programlama (iki pin ile seri olarak programlanabilme)
* Devre içi düşük gerilimle programlama
* Devre içi hata arayıcı (Debugger)

PIC16F877 Bellek Yönetimi

PIC16F877 Harvard mimarisine göre tasarlanmış bir mikrodenetleyicidir. Bu tip mimaride her bellek bloğunun veri yolu ayrıdır ve böylece aynı osilatör çevriminde her bir bloğa erişim sağlanması mümkündür.

Program belleği kapasiteleri 0000h07FFh, 0800h0FFFh, 1800h1FFFh adresleri arasındadır. Reset vektörü 0000h, kesme vektörüyse 0004h 'de yer alır.

PIC16F877 veri belleği her birinin başında özel fonksiyonlu kaydedici alanı (Special Function Register-SFR) ve sonra da genel amaçlı kaydedici alanı (General Purpose Register-GPR) bulunan Bank adı verilen sayfalara bölünmüştür.

PIC16F877 Veri Belleği

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik