Pic Mikrodenetleyiciler, Pic16F628 Bacak Yapısı, Pic16F628 Özellikleri, Pin Diyagramı
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

PIC16F628 MİKRODENETLEYİCİSİ

PIC16F628 Mikrodenetleyicisi PIC16F628 de PIC16F84 gibi 18 bacaklı bir mikrodenetleyicidir. Ancak PIC16F84 'ten farklı olarak 16 tane I/O pini vardır. Vdd ve Vss pinleri hariç tüm pinlerinin birden fazla işlevi vardır ve her biri gerektiğinde I/O pini olarak kullanılabilir.

Pic16F628 Pin Diyagramı

Temel Özellikleri

* Çalışma gerilimi 3.0 V - 5.5 V 'tur.
* Çalışma hızı PIC16F84 ile aynıdır, 4 MHz ile 20 MHz aralığında çalışabilir.
* Elektriksel olarak yazılıp silinebilir.
* PIC16F84 ten farklı olarak 2Kx14 word lük Flash program belleği vardır.
* Ram belleği 224x8 byte, EEPROM veri belleği ise 128 byte 'tır.
* PIC16F628 'in data belleği 4 bank 'a ayrılmıştır ve bu bank 'larda genel amaçlı registerler ve özel fonksiyon registerleri bulunur.
* PIC16F628 kendi iç RC osilatörüne sahiptir.
* 16 I/O pininin 8 tanesi A portu 8 tanesi de B portudur.

PIC16F628 mikrodenetleyicisinin pin özellikleri aşağıda verilmiştir.

PİN ADI
ÖZELLİKLER
RA0/AN0-RA1/AN1 Port A 'nın iki yönlü digital I/O pinleri/ Analog komparatör girişleri
RA2/AN2/Vref Port A 'nın iki yönlü digital I/O pini/ Analog komparatör girişi/ Vref girişi
RA3/AN3/CMP1 Port A 'nın digital I/O pini/ Analog komparatör girişi/ Komparatör çıkışı
RA4/T0CKI/CMP2 Port A 'nın digital I/O pini/ TIMER1 harici clock girişi / Komparatör çıkışı
RA5/MCLR/THV Port A 'nın digital I/O pini / Reset girişi ya da programlama sırasında gerilim giriş ucu/ THV girişi
RA6/OSC1/CLKOUT Port A 'nın digital I/O pini / kristal osilatör girişi
RA7/OSC2/CLKOUT Port A 'nın digital I/O pini / kristal osilatör girişi / harici clock girişi
RB0/INT Port B 'nin digital I/O pini / Harici kesme girişi
RB1/RX/DT Port B 'nin digital I/O pini / USART veri alış pini/ senkronize data I/O pini
RB2/TX/CK Port B 'nin digital I/O pini / USART veri gönderme pini/ Senkronize clock I/O pini
RB3/CCP1 Port B 'nin digital I/O pini / Capture-Compare - PWM I/O
RB4/PGM Port B 'nin digital I/O pini / düşük gerilim programlama giriş pini. Pin 'deki seviye değişikliği SLEEP moduna giren PIC 'i uyandırır.
RB5 Port B 'nin digital I/O pini / Pin 'deki seviye değişikliği SLEEP moduna giren PIC 'i uyandırır.
RB6/T1OSO/T1CKI Port B 'nin digital I/O pini / Timer osilatör çıkışı / Timer1 clock girişi
RB7/T1OSI Port B 'nin digital I/O pini / Timer1 osilatör çıkışı
Vss Güç kaynağının GND ucunun bağlanacağı pin
Vdd Güç kaynağının pozitif ucunun bağlanacağı pin

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik