Pic Mikrodenetleyiciler, Pic16F84 Bacak Yapısı, Pic16F84 Özellikleri, Pin Diyagramı
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ

PIC16F84 MikrodenetleyicisiPIC16F84 18 pinli bir mikrodenetleyicidir. Bu pinlerden 13 tanesi I/O ( giriş/çıkış) portudur. Bunların dışında Vdd, Vss, MCLR ve osilatör girişleri bulunur.

Sahip olduğu flash bellek sayesinde clock girişlerine uygulanan sinyal kesilse de registerleri içindeki veri saklandığından clock sinyali yeniden verildiği zaman program kaldığı yerden çalışmaya devam eder. I/O portlarından girilen digital sinyalleri yüklenmiş olan programa göre işleyerek digital çıkışlar verir.

Pic16F84 Pin Diyagramı

Temel Özellikleri

* Çalışma gerilimi 2 V - 5.5 V 'tur.
* 4 MHz - 20 MHz arasındaki hızlarda çalışabilir.
* PIC16F84 1 Kbyte 'lık bir program belleğine sahiptir. Bellek hücrelerinden her birinde 14 bitlik veri saklayabilir.
* Program belleği elektriksel olarak yazılıp silinebilir ( flash), programın çalıştığı sırada ise sadece okunabilir.
* PIC16F84 'ün iki banktan meydana gelen 68x8 byte 'lık bir RAM belleği vardır.
* PIC CPU sunun çalışmasını kontrol eden RAM bellekteki file register 'lardır.
* File register 'ların haricindeki bellek alanı ise normal RAM bellek olarak kullanılır.
* PIC16F84 64 byte 'lık bir EEPROM veri belleğine sahiptir.
* PIC16F84 mikrodenetleyicisinin 13 tane I/O protundan 5 tanesi A portu (RA0 - RA4),
8 tanesi de B portudur (RB0 - RB7).
*Portların giriş ve çıkış yönlendirmeleri PIC içerisinde bulunan özel bir yönlendirme registeri olan TRIS registeri ile yapılır.

PIC16F84 mikrodenetleyicisinin pin özellikleri aşağıda verilmiştir.

PİN ADI
ÖZELLİKLER
OSC1/CLKIN
Kristal osilatör girişi / harici clock kaynağı girişi
OSC2/CLKOUT
Kristal osilatör çıkışı
MCLR
Reset girişi / programlama sırasında gerilim giriş ucu
RA0-RA1-RA2-RA3
Port A 'nın iki yönlü I/O pinleri
RA4/T0CKI
Port A 'nın iki yönlü I/O pini / TMR0 'ın harici clock girişi
RB0/INT
Port B 'nin iki yönlü I/O pini
RB1-RB2-RB3
Port B 'nin iki yönlü I/O pinleri
RB4-RB5
Port B 'nin iki yönlü I/O pinleri / değişiklik olduğunda kesme oluşturur.
RB6
Port B 'nin iki yönlü I/O pinleri / değişiklik olduğunda kesme oluşturur. / Seri programlama clock girişi olarak kullanılabilir.
RB7
Port B 'nin iki yönlü I/O pinleri / değişiklik olduğunda kesme oluşturur./ Seri programlama data girişi olarak kullanılabilir.
Vss
Güç kaynağının toprak seviyesinin (GND) bağlandığı pin
Vdd
Güç kaynağının pozitif ucunun bağlandığı pin

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik