Pillerin Karakteristik Özellikleri, Pil Çeşitleri, Pillerin Seri - Paralel Bağlanması
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

PİLLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj

Bir pilin ya da akünün ürettiği voltaj o pilin ya da akünün karakteristik özelliklerinden biridir, bu voltaj değerine pilin nominal voltaj değeri denir. Örneğin; Ni-Cad kalem pillerin voltajı 1,2 V, alkalin ve çinko kalem pillerin voltajı 1,5 V'tur. Bir pilin veya akünün voltajı tam şarj olduğunda daha yüksek olabilir ve kullanıldıkça düşer. Bir pil ya da akü nominal voltaj değerinin %80'ine düştüğünde bitik (ölü) olarak değerlendirilir.

Pil Kapasitesi

Bir pilin ya da akünün üretebileceği enerji miktarı amper-saat (Ah) olarak belirtilir. Bir amper-saatin binde biri 1 miliamper-saattir (1mAh) . Örneğin 12 V 10 mAh'lik bir pil; 1 saat boyunca 10 mAh, 2 saat boyunca 5 mAh ya da
5 saat boyunca 2 mAh enerji sağlar.

İç Direnç

Tüm elektriksel enerji kaynaklarının ürettikleri enerjinin bir kısmını soğuran bir iç direnci vardır. Bu iç direnç pilin ya da bataryanın enerji sağladığı yükün direnciyle seri olarak bir gerilim bölücü oluşturur. Bu nedenle piller yada aküler tarafından üretilen akım arttıkça yükün üzerinden geçen voltaj azalır. İç direnç arttıkça pil ya da akü, yükün üzerinden geçen voltajı değiştirmeden daha az akım verir. Yüksek güçlü pil ve akülerin iç dirençleri daha düşüktür.

Şarj Edilme Süresi

Birçok pil ve akü yavaş şarj edilmelidir ( 10 saat-26 saat ). Eğer şarj sırasında pilin ya da akünün üzerinden fazla akım geçirilirse pil ya da akü ısınıp zarar görebilir, hatta patlayabilir. Tavsiye edilen akım limiti pilin ya da akünün kendi amper-saat değerinin onda biridir. Örneğin; 1000 mAh'lik bir Ni-Cad pili güvenli bir şekilde şarj etmek için 100 mA akım verilmelidir.

PİLLERİN BAĞLANTILARI

Seri Bağlantı

Piller seri bağlandığında akım kapasitesi sabit kalırken üretilen voltaj pillerin her birinin voltajlarının toplamına eşit olur. Seri bağlantı durumunda pillerin toplam iç direnci de pillerin her birinin iç dirençlerinin toplamına eşittir.

Seri Bağlantı Pil

Paralel Bağlantı

Pillerin paralel bağlanması sadece tüm piller aynı karakteristik özelliklere sahip olduğunda önerilir. Paralel bağlama durumunda pillerin ürettiği toplam akım her bir pilin ürettiği akımların toplamına eşit, toplam voltaj ise bir pilin ürettiği voltaj değeri kadardır. Bu durumda pillerin net iç direncinin hesaplanması, paralel bağlı dirençlerde yapılan net direnç hesabı ile aynıdır.

Paralel Bağlantı Pil

Seri / Paralel Bağlantı

Piller veya aküler seri ve paralel kombinasyonlarda bağlanabilirler. Bu şekilde hem akım hem de voltaj arttırılmış olur.

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik